Diensten Webrichtlijnen, site scan, actieplan en Sogeti

Afhankelijk van uw wensen biedt Sogeti u een geheel – of gedeeltelijk - traject aan om uw website Webrichtlijnenproof te krijgen. Het traject kan bestaan uit alleen het uitvoeren van een scan op de bestaande website om te bekijken in hoeverre hij voldoet aan de Webrichtlijnen. Desgewenst is het ook mogelijk dat Sogeti aanpassingen doorvoert waardoor de site voldoet aan de Webrichtlijnen. Om daarna zorgeloos door de jaarlijks verplichte herkeuring te komen en aan te tonen dat uw site nog steeds voldoet aan de Webrichtlijnen, kunt u de site in beheer geven bij Sogeti.

Site scan

Sogeti analyseert uw website zowel geautomatiseerd als handmatig en brengt de punten waarop uw site niet aan de Webrichtlijnen voldoet in kaart.

Opstellen actieplan

De impact van de bevindingen maakt Sogeti voor u inzichtelijk; uitgedrukt in doorlooptijd en geld. Eventuele beperkingen van het in gebruik zijnde platform worden, indien van toepassing, met de leverancier afgestemd en aan u teruggekoppeld met een advies. Tevens stellen we de nodige werkzaamheden vast.

Uitvoeren vastgestelde werkzaamheden

Sogeti voert het in het actieplan vastgestelde werkzaamheden uit waarbij een kwaliteitsfunctionaris erop toeziet dat de kwaliteit van het opgeleverde wordt gewaarborgd.

Herhaling site scan

Na oplevering licht Sogeti de site opnieuw door. Ook wordt de procedure om het keurmerk op de site te mogen dragen in gang gezet.

Kennisborging

Tijdens het opstellen van het actieplan maakt Sogeti ook de opleidingsbehoefte voor uw medewerkers inzichtelijk. Heeft de redactie inzicht in het aanmaken van toegankelijke content? Zijn de verantwoordelijke managers bekend met de impact van de Webrichtlijnen? Daar waar nodig geeft Sogeti trainingen/workshops om de site, ook na de oplevering, Webrichtlijnenproof te houden. Uiteraard levert Sogeti in deze fase ook de projectdocumentatie op.

In beheergave

Desgewenst kunt u uw website in beheer geven bij Sogeti, waarbij wij uw zorg, dat de site aan de Webrichtlijnen blijft voldoen, uit handen nemen.

Periodieke controle

Indien gewenst onderwerpt Sogeti uw website periodiek aan een site scan om te bepalen of de Webrichtlijnen goed worden doorgevoerd en de site nog steeds aan het keurmerk voldoet.

Bovengenoemde diensten kunt u ook terugvinden in onze flyer

 

Bent u geïnteresseerd in Sogeti’s dienstverlening ten aanzien van de Webrichtlijnen? Wij zijn graag bereid tot een gesprek of presentatie. Stuur voor meer informatie een e-mail naar webrichtlijnen@sogeti.nl.

Contact

  • Sogeti Nederland BV
  • Postadres:
  • Postbus 76
  • 4130 EB Vianen

  • Bezoekadres:
  • Lange Dreef 17
  • 4131 NJ Vianen