Webrichtlijnen

Webrichtlijnen is de verzamelnaam voor een door de Nederlandse overheid ontwikkelde set van 125 kwaliteitsrichtlijnen en hebben als doel de toegankelijkheid, duurzaamheid, vindbaarheid en uitwisselbaarheid van informatie op websites te verbeteren.
Deze eisen zijn gebaseerd op internationale standaarden van de World Wide Web Consortium (W3C) zoals HTML, XHTML, en de WCAG 1.0. De WCAG is de Amerikaanse standaard voor toegankelijke websites welke bestaat uit 14 regels waaraan een website moet voldoen. De Webrichtlijnen daarentegen werken meer als een checklist, waarbij elke regel van de WCAG is verwerkt tot een aantal eisen die in de Webrichtlijnen staan.

De richtlijnen zijn in 2004 opgesteld voor de bouw van duurzaam toegankelijke websites. Websites die gebouwd zijn conform de Webrichtlijnen zijn optimaal toegankelijk voor gebruikers van minder gangbare apparatuur en browsers, en voor mensen met functiebeperkingen, waaronder visueel gehandicapten. Op die manier wordt verzekerd dat niemand door techniek wordt belemmerd om gebruik te maken van de informatie en diensten die via internet worden aangeboden. Daarnaast zijn deze websites voorbereid voor multi-channel-communicatie en is de content van die websites veel beter vindbaar met moderne zoekmachines.

Het scheiden van opmaak en content is een belangrijk onderdeel van de richtlijnen. Dit zorgt er voor dat de informatie op de website ook geïnterpreteerd kan worden door bijvoorbeeld screenreaders en zoekmachines. Deze hebben immers niets aan opmaakzaken zoals tekstkleur omdat ze de content op eigen manieren willen weergeven en/of gebruiken. Ook zaken zoals bijvoorbeeld het vermijden van jargon, het bieden van een zinnige omschrijving bij plaatjes en het duidelijk aanduiden van URL’s maken onderdeel uit van de richtlijnen en zijn bedoeld om de website toegankelijk te maken voor alle gebruikersgroepen.

Een totaaloverzicht van de Webrichtlijnen inclusief een toelichting is te vinden op www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen

Bent u geïnteresseerd in Sogeti’s dienstverlening ten aanzien van de Webrichtlijnen? Wij zijn graag bereid tot een gesprek of presentatie. Stuur voor meer informatie een e-mail naar webrichtlijnen@sogeti.nl.

Contact

  • Sogeti Nederland BV
  • Postadres:
  • Postbus 76
  • 4130 EB Vianen

  • Bezoekadres:
  • Lange Dreef 17
  • 4131 NJ Vianen